ošetření zdí proti plísni

Pythium oligandrum – chytrá houba – používáme tam, kde potřebujeme dlouhodobě zabránit tvorbě plísní.