Plísně – podceňovaný nepřítel

  • Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, které nacházejí živnou půdu všude tam, kde je vlhko. Řadí se mikroorganizmy jejichž viditelné projevy je možné sledovat na napadených podkladech v barevných nárůstech od žluté, béžové, oranžové přes modrou, zelenou až k hnědé, šedé a černé. Jejich povlaky se vyskytují zejména na zvlhlých zdech, zařízeních interiérů, nejrůznějších předmětech. Rozmnožovací útvary plísní ( výtrusy), jež vyrůstají z tzv. podhoubí, se obecně nazývají spóry. Ty ve svých povrchových strukturách obsahují pigmenty, jež jsou charakteristické pro každý jednotlivý druh a na postižených stěnách často dokáží vytvořit přímo malé umělecké dílo.
  • Spóry se pak v milionových množstvích uvolňují z mycelia do vnitřního ovzduší budovy, a to i v důsledku nepatrného závanu vzduchu. Jsou natolik lehké, že se dokáží ve vzduch udržet i velice dlouhou dobu, víří všude kolem, jsou součástí prachu a napadají nejen okolní stěny, ale i ostatní předměty a samozřejmě také osoby uvnitř. Vdechneme-li je, působí více či méně intenzivně na sliznice respiračního traktu a dráždí rovněž sliznice očí. Spóry těchto plísní zároveň představují velice závažné alergeny. Pro člověka s narušeným imunitním systémem mohou být i velice nebezpečné. Do potravin uvolňují některé druhy plísní nebezpečné jedy – tzv. mykotoxiny, které se nedají likvidovat ani převařením. U spór některých druhů plísní byl rovněž prokázán karcinogenní účinek. Problémy s vlhkostí a následně i s plísněmi souvisejí nejčastěji s poškozenou hydroizolací budovy.
  • Zdravotní rizika života v panelových domech: v nezateplených domech se tvoří neviditelné mikroplísně, které produkují endotoxiny, jež způsobují různé alergie, záněty horních cest dýchacích a další zdravotní komplikace, jako třeba zvýšenou potratovost. Zdroj: Josef Richter ze zdravotního ústavu v Ústí nad Labem.
  • Po výměnách stávajících oken za plastová okna dochází též ke vzniku plísní a to z důvodu nedostatečného větrání. Plísně se zpočátku tvoří pouze kolem oken, posléze i na stěnách a zvláště pak na obvodových stěnách, které nejsou zatepleny.
  • Nabízí se otázka, jak tento stav řešit. V současné době je nejdůležitější eliminovat stále rostoucí plísně a to do té doby než veškeré stěny nevyschnou. S tím také souvisí styl vytápění a větrání všech prostor napadených plísněmi. Jednotlivé problémy řešíme vstřícně a osobně přímo na místě.
  • Na základě vašeho požadavku prohlédneme váš objekt a navrhneme nejlepší řešení daného problému s likvidací plísní.