Seznam schválených veterinárních přípravků

Přípravky budou postupně doplňovány na tuto stránku, ev. na Vaši žádost.

DEZINSEKCE

 • AGITA 10 WG – 13/2007
 • COOPEX dýmovnice – 8/2004
 • Kontakt – 85/2005
 • K-Othrine 25 SC – 12/2004
 • Maxforce prime – IX.13
 • SchwabEX gel – 72/04
 • Ultimate super SG – 111/2004

DERATIZACE

 • Hubex L – 18/2007
 • Ratimor – 73/2005

DEZINFEKCE

 • Chloramin B – 169/2006
 • Nolvasan solution – 133- 96/C
 • Savo – 171/2006