Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

  • Vosa útočná a vosa obecná – to jsou nejhojněji se vyskytující vosy na našem území. Budují si zpravidla velká hnízda v zemi, ale i na půdách či keřích ve volné přírodě. Koncem července a v srpnu dochází k velkým událostem mezi vosami. Slaví se totiž velké vosí svatby. Párování se odehrává částečně v hnízdech, ale i ve volné přírodě. Právě tato pranostika nám říká, že vosy mají radost z ranní rosy, neboť to znamená, že přes den nebude pršet a tudíž nebudou mít vyplavená hnízda.
  • K nám lidem se chová zpravidla příliš přítulně, proto je naprosto nutné se mít na pozoru před jejich bodnutím, zvláště pak nevíme-li o sobě zda jsme či nejsme alergičtí.