Myš nejde na past, ale na sádlo.

 • Z předminulého století se na tomto místě budou nalézat ukázky z jedné z prvních česky psaných knih. Tato kniha je ještě psána s věnováním:
  „Wysoce Urozenému
  Pánu, Panu
  Janu Wilému, Říšskému hraběti
  z
  Wurmbrandu – Stuppachu,
  Pánu na Liblíně atd. atd.,
  co přízniwci národního snažení a wrchnosti jenž neznajíc jazyk Český docela, s horliwostí nejwětší se mu naučila a nyní w něm wolně a ráda s poddanými swými hovoří.“
 • Samozřejmě je to zase výzva pro soutěživé čtenáře. Vzhledem k tomu, že je to tentokráte trošku těžší, tak budete mít i více času. Otázka bude jak na jméno autora, tak i název knihy a samozřejmě i rok vydání. Úryvky budou každý měsíc publikovány na těchto stránkách.
  Cena pro výherce je jako obvykle. Ošetření objektu proti létajícímu hmyzu. Tak se tužte!!!
 • 1. pomoc:“ Mezi náčelními národy Europejskými zwlášť Slowané neobyčejné nadání swé w tom oswědčili a žádný kmen Europejský, buď si Germánský neb Románský, tak skwělým pokladem, nejen písní, nýbrž obzwláštně příslowí národních honositi se nemůže jako Slowanský.“
 • Říjen je měsícem, kdy je naprosto nutné věnovat se svým chatám, chalupám, ale i domkům a vilám. Příroda již uzavírá svou štědrou náruč a tak hlodavcům nezbývá než si potravu opatřovat u lidí. Pozor na ně, neváhejte a zabezpečte si své objekty proti nim.
 • Nezapomínejte na mravenece faraonského. Již třetím rokem používáme dosti dobrou nástrahu, která Vás mravenečků zbaví ve velmi krátké době( max. 14 dnů)